Вступ на програму

Право вступати на Магістерську програму з публічного управління та адміністрування УКУ мають бакалаври, спеціалісти і магістри будь-якого напряму підготовки.

 

Важливі дати та розклад іспитів (основний набір):

Прийом документів для вступу  

16 серпня – 15 вересня 2022 р. 

Проведення іспитів      10 – 17 серпня— Основна сесія МТНК (магістерського тесту загальної навчальної компетентності)

17 серпня – 20 вересня    Фахові випробування (фахові вступні іспити та індивідуальні співбесіди для вступників на основі ОС “Магістр”, ОКР “Спеціаліст”)

Оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування Перший – до 10:00 22 вересня 2022 р.
Другий – до 12:00 26 вересня 2022 р.
Виконання вимог до зарахування (згідно з рейтинговим списком рекомендованих до зарахування)
Перший – до 18:00 24 вересня 2022 р.
Другий – до 18:00 28 вересня 2022 р.
Зарахування До 18:00 30 вересня 2022 р.

Важливі дати та розклад іспитів (додатковий набір):

Реєстрація вступників для складання МКТ та МТНК (спеціальна сесія) У терміни, встановлені МОН
Прийом заяв та документів  17 – 21 жовтня 2022 р.
Вступні випробування (фахові вступні іспити та індивідуальні співбесіди для вступників на основі ОС “Магістр”, ОКР “Спеціаліст”) 24 – 27 жовтня 2022 р.
Оприлюднення рейтингового списку рекомендованих до зарахування вступників до 10:00 31 жовтня 2022 р.
Зарахування не пізніше 18:00 години 4 листопада 2022 р.

 

Для прийому на Магістерську програму з публічного управління та адміністрування УКУ необхідно подати аплікаційний пакет особисто за адресою: вул. Свєнціцького, 17 м.Львів або у електронній формі посиланням: https://vstup.ucu.edu.ua/magistratura/yak-podaty-dokumenty/podannya-zayav-v-elektronnij-formi-na-magistraturu/ (активізується із початком вступної компанії).

До аплікаційного пакету входить:

 • мотиваційне есе англійською мовою на тему: «Ваші цілі в житті: роль програми MPA у їх досягненні»;
 • 2 рекомендації (по одній від представника науково-освітньої установи та органу публічної влади чи інституту громадянського суспільства, політичної партії тощо). Особа, яка надає Вам рекомендаційний лист має надіслати його безпосередньо на spm@ucu.edu.ua, вказуючи в темі листа ПІБ рекомендованої особи (наприклад “Рекомендація для Коваля Н.І.”). Файл також просимо називати ПІБ рекомендованої особи.
 • диплом державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, магістра (за особистим вибором) оригінали або копії та додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
 • копія ідентифікаційного коду;
 • копія військового квитка або приписного свідоцтва;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Вступні випробування мають комбіновану форму (письмову / усну):

 • ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

Фахове випробування складається з: письмового розв’язку кейсу та співбесіди.

Програма фахового вступного випробувння

1. ПИСЬМОВИЙ РОЗВ’ЯЗОК КЕЙСУ

Аплікантам під час співбесіди буде запропоновано розв’язати кейс англійською мовою, мета якого виявити вміння приймати та обґрунтовувати управлінські рішення. Під час розв’язку кейсу важливим буде виявити критичне мислення абітурієнта, комунікаційні навички, вміння аргументовано відстоювати власну позицію.

Завдання потрібно виконати письмово протягом  30 хвилин.

 

2. СПІВБЕСІДА

Мета співбесіди – зрозуміти основну мотивацію абітурієнта для навчання на програмі, його очікування від магістерської програми, дати цілісну оцінку особистості абітурієнта та його управлінського досвіду, а також окреслити можливості абітурієнта активно працювати в одній групі з іншими учасниками програми.

Співбесіда проводиться у формі усних запитань-відповідей.

Співбесіда оцінюватиметься за такими критеріями:

 • мотивація вибору професії державного управлінця;
 • розуміння місії новообраних посадовців органів місцевого самоврядування та новопризначених посадовців органів державної влади;
 • усвідомлення викликів та перспектив професії;
 • світоглядні та професійні орієнтири;
 • комунікабельність, фаховість виконання поставленого завдання;
 • аргументованість у відстоюванні власної позиції.

 

УСНИЙ ІСПИТ З ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) мови 

Програма вступного іспиту з іноземної мови – англійської

Програма тесту загальної навчальної компетентності єдиного фахового вступного випробування

Що варто прочитати коли вступаєш на Магістерську програму з публічного управління та адміністрування УКУ 

За результатами розгляду повного аплікаційного пакету та вступних іспитів буде сформована група учасників програми MPA у кількості не більше 25 осіб.

Вартість навчання за 1 рік 10 місяців – 121 000 грн

Більше деталей про вступ можна знайти на:  https://vstup.ucu.edu.ua/