Ліцензія та акредитація

|
Ліцензія та акредитація

Відповідно до протоколу № 117 засідання Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2015 року ВНЗ УКУ отримав ліцензію для підготовки фахівців.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «магістр».

Ліцензована кількість студентів – 25 осіб.

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 3 липня 2017 року ВНЗ УКУ акредитовано за рівнем магістр з:

Галузі знань 28 «Публічне  управління та адміністрування» 

Спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»